Skip to content

Märtsi juhtmõte

1. Mar 2019

Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes:

„Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole,

siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted,

valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda,

siis ta päästab teid vilistite käest!“

1 Sm 7: 3

          

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: