Skip to content

Tervitus

Kolga-Jaani koguduse õpetaja tervitus ülestõusmispühadeks

JEESUS  –  SURMA  VÕITJA ! 

Käesoleval kevadel on ülestõusmispühad tõesti teistsugused. Kristlastele on muutuv maailm aga alati ebakindel, lõhestet  ja ebatäiuslik. Jumala loodu on muidugi hää ja kaunis aga mitte võrreldav absoluudiga, kes on kusagil taevaste taga. Sellepärast tuleb meil kõigil läbida omad katsumused, kiusatused ja kannatusedki. Seega oma risti kandmine on õnnistuseks neile, kes suudavad ja on valmis ka kaasteelise koormaid kergendama või vähemalt jagama. Kogudus ongi see paik, kus me treenime ja õpime koormate- või kannatuste kandmise õnnistusrohket jagamist, nii nagu seda õpetas meile Jeesus : „Kes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle!“ (Mrk.VIII.35) Seega oleme taas paljude rahvastega ühise koorma või risti all. Toetagem oma kaasteelisi eestpalve ja kriisiaja reeglitest kinnipidamisega!

Lõpetan oma tervituse Eesti rahva suure õpetaja Jakob Hurda mõtetega aastast 1906, kes kirjutab oma ülestõusmispüha jutluses: Looduse väe viimne põhi on kõikidele saladus  ja jääb kui ime kõikide silmade ees seisma… Kui kätega katsutavas ilmas lugu nii on, kas siis vaimulikus ilmas suuri asju sugugi ei või ega tohi olla? Meie seisame kindla usu kalju pääl ja hüüame kõigile kahtlejaile Wana Testamendi laulikuga: „Kes on nii suur, kui meie Jumal? Sina oled see Jumal, kes imet teeb.“ See kivi, mis hoone ehitajad on ära põlanud, see on nurgakiviks saanud  (L.77,14j) Meie rõõmusõnum täna on: JEESUS  ELAB!“(vt. „Elu valgus“  Tallinn, 1907 lk.249)

Me tohime ka sellel Issanda aastal Kolga-Jaani kihelkonnas kõigile sõpradele rahulikult ja rõõmsalt anda aastatuhandete tagust algristikoguduse tervitust: „Kristus on üles tõusnud!“ Vastus: „Ta on TÕESTI üles tõusnud!“ Kolga-Jaani kaunist kirikust saadame ingleid ja mõtleme eestpalves kõigi tervete ja haigete pääle ligidal ja kaugel: EKL Sakala malevale,  Viljandi vallale ja praostkonnale, muinsuskaitseametile. Õnne ja õnnistust!

RÕÕMSAID ÜLESTÕUSMISPÜHI EESTILE!

Soovib ja palub EELK  Kolga-Jaani koguduse õpetaja Peeter Parts

%d bloggers like this: