Skip to content

Tervitus

Kolga-Jaani koguduse õpetaja tervitus ülestõusmispühadeks

JEESUS  –  SURMA  VÕITJA ! 

Käesoleval kevadel on ülestõusmispühad tõesti teistsugused. Kristlastele on muutuv maailm aga alati ebakindel, lõhestet  ja ebatäiuslik. Jumala loodu on muidugi hää ja kaunis aga mitte võrreldav absoluudiga, kes on kusagil taevaste taga. Sellepärast tuleb meil kõigil läbida omad katsumused, kiusatused ja kannatusedki. Seega oma risti kandmine on õnnistuseks neile, kes suudavad ja on valmis ka kaasteelise koormaid kergendama või vähemalt jagama. Kogudus ongi see paik, kus me treenime ja õpime koormate- või kannatuste kandmise õnnistusrohket jagamist, nii nagu seda õpetas meile Jeesus : „Kes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle!“ (Mrk.VIII.35) Seega oleme taas paljude rahvastega ühise koorma või risti all. Toetagem oma kaasteelisi eestpalve ja kriisiaja reeglitest kinnipidamisega!

Lõpetan oma tervituse Eesti rahva suure õpetaja Jakob Hurda mõtetega aastast 1906, kes kirjutab oma ülestõusmispüha jutluses: Looduse väe viimne põhi on kõikidele saladus  ja jääb kui ime kõikide silmade ees seisma… Kui kätega katsutavas ilmas lugu nii on, kas siis vaimulikus ilmas suuri asju sugugi ei või ega tohi olla? Meie seisame kindla usu kalju pääl ja hüüame kõigile kahtlejaile Wana Testamendi laulikuga: „Kes on nii suur, kui meie Jumal? Sina oled see Jumal, kes imet teeb.“ See kivi, mis hoone ehitajad on ära põlanud, see on nurgakiviks saanud  (L.77,14j) Meie rõõmusõnum täna on: JEESUS  ELAB!“(vt. „Elu valgus“  Tallinn, 1907 lk.249)

Me tohime ka sellel Issanda aastal Kolga-Jaani kihelkonnas kõigile sõpradele rahulikult ja rõõmsalt anda aastatuhandete tagust algristikoguduse tervitust: „Kristus on üles tõusnud!“ Vastus: „Ta on TÕESTI üles tõusnud!“ Kolga-Jaani kaunist kirikust saadame ingleid ja mõtleme eestpalves kõigi tervete ja haigete pääle ligidal ja kaugel: EKL Sakala malevale,  Viljandi vallale ja praostkonnale, muinsuskaitseametile. Õnne ja õnnistust!

RÕÕMSAID ÜLESTÕUSMISPÜHI EESTILE!

Soovib ja palub EELK  Kolga-Jaani koguduse õpetaja Peeter Parts

***************************************************

KOGUDUSE JUHATUSE ESIMEHE TERVITUS

Lugupeetud EELK Kolga-Jaani koguduse liikmed, liikmeannetajad, tänan Teid panuse eest, toetades  möödunud tegevusaastal oma kodukogudust. Kokku oli tublisid liikmeannetajaid meil 144 liiget, veelkord suur tänu.

8.jaanuaril oli  meie kogudusel oluline päev, valiti uus nõukogu järgnevaks perioodiks,  kelle õlule sai kohustus hea seista selle eest, et Kolga-Jaani kogudus toimiks ja areneks ja olla toeks koguduse õpetajale koguduse asjade ajamisel. Siinkohal suur tänu senisele juhatusele ja nõukogule. Tänan kõiki, kes kandideerisid ja soovin valituks osutujaile õnne ja aktiivset tegutsemist Kolga-Jaani koguduse heaks.

Olen ise jõudumööda tegutsenud Kolga-Jaani koguduse toimetamistes juba päris pikka aega, olles kuulunud mitmeid kordi koguduse nõukogu koosseisu ja ei kujuta ette Kolga-Jaanit ilma tegutseva koguduseta. Kolga-Jaani kogudusel ja tema legendaarsetel õpetajatel on olnud väga oluline osa Eesti ajaloos ja sama oluline roll meie elus ka tänapäeval. Kogudus on oma tegemistega jätnud sügava jälje meie paiga ajaloo jäädvustamisel ja tutvustamisel läbi V. Reimani mälestuspäevade ja muinsuskaitsepäevade korraldamise. Täna on meil kõigil koos võimalus panustada ajaloolise koguduse arengusse toetades kogudust jakoguduse õpetajat tema tegemistes. Olen seda meelt, et ka väikesel maakogudusel on koht siin päikese all ja toimetame koos selle nimel, et Kolga-Jaani kogudus kasvaks ja areneks.
Selleks, et Kolga-Jaanis toimuva kohta infot saada, olege head külastage koguduse kodulehte aadressil:  https://kolgajaanikogudus.wordpress.com/

Hea meel on tõdeda, et jätkuvalt tegutseb koguduse Pühapäevakool, sel kevadel möödub 100 aastat Kolga-Jaani suurmehe V. Reimani surmast, tahame koos V. Reimani Kolleegiumiga daatumit tähistada. Tahame korraldada Teie abiga teisigi huvitavaid üritusi kirikus ja pastoraadis.

Majanduse poole pealt saame Leaderi toel korda teha meie kiriku pargi ja ehitada sinna vajalikud kergteed, et taastada meie pargi endine tähendus meeldiva puhkekohana Kolga-Jaanis.

Suur mure on  kogudusel ka, nimelt on meie ajalooline koor praeguseks tegevuse katkestanud, ei ole koorijuhti ja ka lauljaid, siit minu üleskutse Teile head koguduse liikmed, taastame koos kirikukoori tegevuse, aidake leida juhendajat ja tulge ise laulma. Iga info on tänu väärt.

Veelkord suur tänu Teile ja soovin 2017. aastaks kordaminekuid ja õnne.

 

Lugupidamisega

Kalevi Kaur

EELK Kolga-Jaani koguduse juhatuse nimel

<span>%d</span> bloggers like this: