Skip to content

VALIMISED

EELK Kolga-Jaani Johannese koguduse nõukogu koosoleku (31.01.2021) otsused:

 1. Viia koguduse uue nõukogu valimised läbi pühapäeval, 21. märtsil 2021.a.
 2. Määrata uue nõukogu suuruseks 7 valitavat liiget (+2 asendusliiget) + koguduse õpetaja
 3. Valmistel on igal valijal 7 häält

§ 203. Valija   Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.  (EELK Kirikuseadustik)

EELK Kolga-Jaani Johannese koguduse juhatuse koosoleku (21.02.2021) otsused:

 1. Koguduse nõukogu valimised toimuvad ühepäevastena pühapäeval, 21.03.2021: kell 14.00 jumalateenistus, kell 15.00 täiskogu koosolek jne
 2. Kinnitada täiskogu liikmete nimekiri vastavalt EELK Kirikuseadustiku §212* nõuetele järgnevalt (21.02.2021 seisuga): KJTäiskogu2021
 3. Kinnitada koguduse nõukogu liikmekandidaatide koondnimekiri järgnevalt:
 1. Harry Andresson, omavalitsustegelane
 2. Ene Essenson, kaubandustöötaja
 3. Kalevi Kaur, omavalitsustegelane
 4. Maris Kaur, eripedagoog
 5. Janne Maisväli, eraettevõtja
 6. Helgi Nurme, eraettevõtja
 7. Hovard Nurme, eraettevõtja
 8. Allan Paal, talupidaja
 9. Krista Pärtli, pedagoog
 10. Urve Siilaberg, raamatupidaja
 11. Hillar Taska, kirikumees

*§ 212. Koguduse täiskogu liikmete nimekiri
(1) Koguduse täiskogu liikmete nimekirja koostavad koguduse juhatuse nimetatud isikud koguduses olevate andmekogude (personaalraamatud, liikmeregister vms) või muude allikate alusel.
(2) Juhul kui koguduses puuduvad andmed liikmeannetuse teinud või liikmemaksu tasunud isiku osalemisest armulaual, võib ta kanda täiskogu liikmete nimekirja, kui ta kinnitab armulaual osalemist oma suulise või kirjaliku avaldusega. Soovitav on avalduses märkida armulauast osavõtmise aeg ja koht.
(3) Liikmete nimekiri peab olema koostatud hiljemalt neli nädalat enne valimiste toimumist. Nimekirjaga on õigus tutvuda kõigil koguduse liikmetel.
(4) Liikmete nimekirjas on võimalik teha täiendusi kuni valimiste lõppemiseni.
(5) Juhul kui isikut ei kanta liikmete nimekirja, on tal õigus pöörduda koguduse juhatuse poole kaebusega temale valimistest osavõtmise õiguse tagamiseks. Juhatus teeb otsuse isiku kandmise kohta liikmete nimekirja või jätab kaebuse rahuldamata ning teatab sellest viivitamatult kaebuse esitajale. (EELK Kirikuseadustik)

%d bloggers like this: