Skip to content

Annetused

Koguduse pangaarve:   EELK Kolga-Jaani kogudus  EE951010302007155002 (SEB)

Koguduse liikmemaksu jm on võimalik maksta ka Leie Laenu-hoiuühistu Kolga-Jaani kontorisse, makse vastuvõtjaks Ann Unt. Liikmemaksu soovitav suurus EELK-s on 1% koguduseliikme aasta sissetulekust. Liikmemaksu õigeaegseks ja regulaarseks maksmiseks on hea teha PÜSIMAKSEKORRALDUS

ANNETUSED AMETITALITUSTE EEST (EUR)
EELK Kolga-Jaani Johannese koguduses 

(kinnitatud hinnad ei sisalda liikmeannetust)

Ristimine 20,00
Leer  50,00
Laulatus 100,00 (mitteliikmele 200,00)
Matus  70,00 (mitteliikmele 100,00)

LIIKMEANNETUS (miinimummäär) 30,00/aastas (soovituslik 1% annetaja aastatulust on kehtiv EELK-s üldiselt)

ALUS: Nõukogu koosoleku protokoll nr 1/9 01.03.2020

RENDITASUD EELK Kolga-Jaani Johannese koguduses

(kinnitatud hinnad ei sisalda liikmeannetust)

Kirik – 100 EUR/talitus, üritus  Tasu ei sisalda mingeid muid kogudusepoolseid tegevusi (nt kaunistamine jms).
Pastoraat – 50 EUR/üritus Üldjuhul peetakse siin silmas kaminaruumi (+ 1.korrusel asuvate ruumide, v.a. kantselei) kasutust. Tasu sees ei ole ruumide koristamist jms, selle eest vastutavad kõik kasutajad ise.
Pastoraadis ööbimine – 10 EUR/inimene/1 öö (oma voodipesuga); 15 EUR/inimene/1 öö (meie voodipesu kasutamisega); võimalikud erikokkulepped. Üldjuhul peetakse siin silmas külalistetoa + abiruumide kasutust 2. korrusel. Pastoraadis ööbivatele teelistele jt on koostatud ka meiepoolsed reeglid, mis on nähtaval kohal väljas.
Surnu hoidmine kabelis või urni hoidmine kirikus/kabelis kokkuleppel vaba annetus
Garaaž – 5-20 EUR/kuu Igal üksikul juhul kujuneb garaaži kasutustasu suurus läbirääkimiste tulemusel, sõltudes paljudest asjaoludest (nt kasutusaeg, kasutatav pind, tegevused garaažis jpm)

MAARENT: 100 EUR/ ha põllumaa ja 10 EUR/0,03 ha aiamaa

ALUS: Nõukogu koosoleku protokoll nr 1/9 01.03.2020

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: